Vybrané služby
EuroGV s.r.o. – geodetické a fotogrammetrické práce

Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány, vytyčování pozemků, ověřování průběhu vlastnických hranic, pozemkový audit aj.

Stáhnout

Polohopisné a výškopisné plány

Polohopisné a výškopisné plány, zaměření skutečného provedení staveb, zaměření nepřístupných skalních svahů, lomů aj. Digitalizace map a plánů.

Stáhnout

Stavební zaměření a pasportizace budov

Komplexní stavební zaměření půdorysů, řezů a pohledů fasád, zaměření podkladů pro prohlášení vlastníka, pasporty budov a tvorba GIS

Stáhnout

MISYS správa budov

MISYS SPRÁVA BUDOV je grafický informační systém, který propojuje půdorysy a další výkresy budovy s telefonním seznamem pracovníků, s pasportem budovy, s evidencí majetku a s dalšími systémy dle požadavků zákazníka.

Stáhnout

3D služby

3D dokumentace skutečného stavu vybraných objektů