Služby
EuroGV s.r.o. – geodetické a fotogrammetrické práce

Naše služby, které aktuálně poskytujeme

 • geometrické plány, vytyčování pozemků, ověřování průběhu vlastnických hranic
 • měření a dokumentace k prohlášení vlastníka
 • komplexní stavební zaměření budov, pasportizace objektů, zaměření fasád, interiérů, zákresy do snímků, pasportizace
 • zaměření a pasportizace pro CRAB
 • zaměření a pasportizace pro MISYS SPRÁVA BUDOV
 • zaměření polohopisu a výškopisu, digitalizace map a plánů
 • zaměření skutečného provedení staveb, snímkování průběhu výstavby
 • zajišťování podkladů pro stavební povolení
 • termovizní snímkování stavebních objektů, podklady pro energetické audity budov
 • zaměřování nepřístupných skalních stěn, lomů, zaměřování podzemních prostor, určování objemů výrubu v tunelech
 • zaměřování potrubních systémů a technologií jaderných elektráren a chemických a strojírenských provozů
 • měření deformací a posunů objektů
 • velmi přesná měření ve strojírenství a stavebnictví
 • speciální fotogrammetrické úlohy: kalibrace digitálních fotoaparátů a kamer, vyhodnocení snímků z dohledových kamerových systémů, vyhodnocení neměřických snímků atd.
 • výzkum v oblasti moderních 3D měřických aplikací a jejich prezentace