Galerie
EuroGV s.r.o. – geodetické a fotogrammetrické práce

Vach,K.:Fotogrammetrické zaměřování nepřístupných skalních stěn

Snímek lomu Amerika

3D počítačový model lomu vyhotovený v software Atlas

Letecký snímek Mariánské skály u Ústí nad Labem na trati Praha - Děčí

3D počítačový model skal

Pokrytí ortofota skály "Kozí vrch" vrstevnicovým plánem

zpět na publikace