Z našich archivů, publikace
EuroGV s.r.o. – geodetické a fotogrammetrické práce

Zaměření geometrie střešního panelu vozidla Alfa Romeo
2009, Praha

Použitá metoda: kombinace polární metody a průsekové fotogrammetrie Požadovaná přesnost zaměření: ± 1,5 mm

Stáhnout

Ortofoto a fotoplány vnějších stěn Grotty v Grébovce
2009, Praha

Objekty Grotty v Grébovce jsou umělé krápníkové jeskyně obklopené skalkami podle návrhu Josefa Vorlíčka.

Stáhnout

Přednáška na IX. mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnech
Luhačovice 2003, Zeměměřič č. 6+7/2003, s.15

Vach, K.: Postavení geodetů v soukromém sektoru

Přednáška na VIII. mezinárodní konferenci " Geodézie a kartografie v dopravě"
Ostrava 2002

Vach,K.:Fotogrammetrické zaměřování nepřístupných skalních stěn

Galerie

Erki Nool - OG in Sydney
Sydney, 2001

Vach,K.: Analyses of E.Nool's foot movement during the alleged overstep at OG in Sydney 2000. Selected parts of the Technical report, EuroGV, 2001

Galerie

XIX. ISPRS Congres
Amsterdam, 16-23 July 2000

VACH,K.: Digital photogrammetry – a necessary part of the total help offered from survey enterprise. In: XIXth ISPRS Congress. Amsterdam, 16-23 July 2000.

Galerie