Aktuality
Novinky, aktuální informace

Dokumentace skutečného stavu křtitelnice Chrám svatého Alexandra Něvského v Novosibirsku

Chrám byl postaven v letech 1897 až 1899 v novobyzantskom stylu. Jeho hlavním architektem byl N. M. Tichomirov. Jde o první kamennou stavbu v novobyzantskom stylu v tehdejším Novonikolajevsku. Chrám vznikl na památku cara Alexandra III., který se zasadil o vybudování Transsibiřské magistrály.

stáhněte si pdf

3D model

Výzkum vybraných historických objektů v obci Skorkov

V rámci dlouhodobé spolupráce s restaurátorem panem Milošem Gavendou a na základě jeho doporučení jsme zahájili dokumentaci skutečného stavu vybraných historických sklepů a chodeb v obci Skorkov.

stáhněte si pdf

Předběžný 3D model zaměřovaných sklepů a chodeb:l

Podrobnější prezentaci výsledků se věnuje ve své diplomové práci a také v příspěvku na kongresu ISPRS v Praze Bc. Adam Dlesk, který se na výzkumu podílí. Výsledky budou zveřejněny po kongresu v červenci 2016.

Na konci roku 2015 jsme se stali členy AVO (Asociace výzkumných organizací)

Na konci roku 2015 jsme se stali členy AVO (Asociace výzkumných organizací)

stáhněte si pdf

stáhněte si pdf

45. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP

Zúčastnili jsme se také 45. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP, které se konalo na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

stáhněte si pdf

INTERGEO 2015

Tradičně jsme se zúčastnili Intergeo 2015, tentokráte ve Stuttgartu.

stáhněte si pdf

INTERGEO v Berlíně 2014

Na 20. ročníku INTERGEO v Berlíně ve dnech 7.-9.10.2014 jsme měli celou řadu zajímavých setkání. Získali jsme mnoho podnětů pro naši další výzkumnou a odbornou činnost.

Interexpo GEO-SIBERIA – 2014

Ve dnech 16.-18. 4. 2014 jsme se zůčastnili mezinárodního kongresu a výstavy Interexpo GEO-SIBERIA – 2014 v Novosibirsku.

podrobnosti viz web SFDP

„Integration of point – and area-wise geodetic monitoring for structures and natural objects“

Ve dnech 14.-15. 4. 2014 jsme se zůčastnili mezinárodního pracovního setkání, vědecké konference v Novosibirsku pořádané SSGA (Siberian State Academy of Geodesy) ve spolupráci s Universitou Stuttgard nazvanou „Integration of point – and area-wise geodetic monitoring for structures and natural objects“. Za německou stranu se zůčastnili mimo jiné Prof.Dr.Ing. Reiner Jager (University of Applied Sciences Karlsruhe), Prof.Dr.Ing. Uwe Stilla(Institut of Photogrammetry and Cartography, Technical University of Munich), Prof.Dr.Ing. Volker Schwieger (Director, Institut of Engineering Geodesy, University of Stuttgard), Prof.Dr.Ing. Christian Heipke (Leibniz University Hanover) , Dr. Ivo Milev, ale i řada mladých doktorantů. Mimo domácích odborníků se také účastnili Ing. J. Lechner CSc a Ing. Václav Šafář z VÚGTK a skupina odborníků z Kazachstánu.

38. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP v Dopravním podniku hl. m. Prahy

Zúčastnili jsme se velice zajímavého setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP, které se uskutečnilo v Dopravním podniku hl. m. Prahy, Na Bojišti 5, Praha 2 v pondělí 3.3. 2014 od 10,00 hod.

podrobnosti viz web SFDP

35. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP v Telči

Dne 5.11.2013 jsme se zúčastnili vědecko-technické konference Fakulty stavební ČVUT v Telči a 35. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP.

podrobnosti viz web SFDP

Intergeo 2013 - výstaviště Essen

8. - 10. října jsme se zúčastnili Intergeo 2013 v Essenu. Náš obor postupně vstupuje do dalších oblastí s využitím skenovacích systémů, digitální kamer, GPS systémů. Dochází k inovacím běžně užívaných měřických systémů a technologií v pozemním laserovém i leteckém skenování, fotogrammetrii, k nasasování moderních bezpilotních leteckých systémů a nedílnému rozvoji informačních technologií, do kterých jsou měřické systémy integrovány.

Setkání v Plzni při návštěvě naší přední firmy Georeal spol. s r.o.

Velice zajímavého setkání jsme se zúčastnili na Západočeské univerzitě v Plzni a při návštěvě naší přední firmy Georeal spol. s r.o. při našem 34. setkání SFDP

podrobnosti viz web SFDP

Interexpo Geo-Siberia 2013

v rámci naší vědecko technické spolupráce s SGGA jsme se zúčastnili na Interexpo Geo-Siberia 2013 ve dnech 24.-26.4.2016 v Novosibirsku. Naše účast byla úspěšná a přispěla k rozšíření kontaktů.

Návštěva kongresu a výstavy INTERGEO

Dne 28.9.2011 jsme organizovali exkurzi pražských fotogrammetrů na INTERGEO 2011 v Norimberku, kde byly dohodnuty návštěvy stánků spojených s přednáškou.

Stáhnout