Vybrané služby
EuroGV s.r.o. – nabízíme zpracování 3D modelů

3D model horského území

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v.v.i. firma EuroGV spol. s.r.o. testovala možnost zpracování bloku historických snímků z horského terénu moderním programovým fotogrammetrickým vybavením. Letecké snímky byly pořízeny v zahraničí řadovou leteckou kamerou o formátu negativu 18x18cm a nominální ohniskové vzdálenosti 205 mm.

Prohlédnout ve větším rozlišení


3D Model průčelí chrámu svatého Víta

3D DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU VYBRANÉ ČÁSTI ZÁPADNÍHO PRŮČELÍ CHRÁMU SVATÉHO VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Prohlédnout ve větším rozlišení

3D model sochy Johanna Wilhelma

3D DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU SOCHY JOHANNA WILHELMA, MARKTPLATZ, DÜSSELDORF

Prohlédnout ve větším rozlišení

3D Model klenby - Negrelliho viadukt

3D DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU VYBRANÉ ČÁSTI KLENBY NEGRELLIHO VIADUKTU

Prohlédnout ve větším rozlišení

3D Model vnějších fasád kaple svatého Mikuláše v Novosibirsku

3D DOKUMENTACE VNĚJŠÍCH FASÁD KAPLE SVATÉHO MIKULÁŠE V NOVOSIBIRSKU (geografický střed Ruska v roce 1913)

Prohlédnout ve větším rozlišení

3D Model klenby - výrub tunelu

3D DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU VÝRUBU TUNELU

Prohlédnout ve větším rozlišení

Crashtest

3D DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU VOZIDLA PŘI CRASH TESTU FAKULTY DOPRAVNÍ ČVUT - 2008 – SRÁŽKA VOZIDLA S CHODCEM

Prohlédnout ve větším rozlišení