EuroGV s.r.o. – geodetické a fotogrammetrické práce

Základní směry naší činnosti

Máme dlouholeté, praktické zkušenosti s prováděním geodetických a fotogrammetrických prací pro účely katastru, máme rozsáhlé zkušenosti z pasportizací veřejných budov, řešíme řadu projektů v oblasti geografických informačních systémů budov, obnovili jsme naše služby pro 3D dokumentaci budov, jejich vizualizace a integrace do 3D GIS, snímkování z nízkých výšek jsme doplnili o snímkování z RPAS systémů, zintenzivnili jsme naši výzkumnou činnost.

Jsem členy Asociace výzkumných organizací a Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum.

Naše nabídka:

  • Geodetické a fotogrammetrické práce,
  • Vývoj, zavedení a technická podpora informačních systémů MISYS SPRÁVA BUDOV v úzké spolupráci s firmou GEPRO s.r.o. pro vybrané úlohy Facility managementu,
  • 3D služby – korelační fotogrammetrie, vizualizace, integrace do DMT a CAD,
  • Výzkumná činnost – moderní měřické technologie a systémy,
  • Technické poradenství, školení, přednášková činnost.

Aktuality